Hva vi gjør

Dreamcenter Bergen driver hjelpearbeid blant rusavhengige. Arbeidet har foregått siden 1986 og mange har fått hjelp ut av alkoholens og narkotikaens grep. Det er vårt mål at alle som kommer til oss skal bli fri og kunne fungere i arbeid eller få utdannelse.

Kjenner du noen som trenger hjelp, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi driver et omsorgssenter i Landsvik i Alver kommune. Her kan en få hjelp til å bli fri. Les mer her  om hvordan du kan søke og om programmet på gården.

Oppsøkende virksomhet 

Dreamcenter Bergen driver oppsøkende arbeid i rusmiljøene. Flere har fått hjelp til å leve et nytt liv gjennom dette arbeidet.

Omsorgssenteret i Landsvik

På gården har vi plass til 14 rusavhengige. Her kan mennesker få hjelp til å bli fri og leve et nytt liv.

Bygger på kristne verdier

Vi bygger på kristne verdier i vårt arbeid. På gården har vi samlinger med lovsang og bibel. Gjennom årene har samlingene vært det som blir satt mest pris på blant beboerne