Bergen Kontakt Senter

Org.nr: 971516968

avd. Dreamcenter

Info om inntak: ring 926 90 316 mellom 10.00 – 15.00

Gavekonto: 3624 09 05528
info@bksenter.no

Telefon gården: 469 15 018

Telefon inntak: 926 90 316  Trond

Postadr: Landsvik 50, 5917 Rossland
www.dreamcenterbergen.no

DreamCenter Bergen har som formål å kunne gi ett helhetlig tilbud innfor rusomsorg.

I  samarbeid med kontaktkafe Lazarus og andre kristne organisasjoner i Bergen som arbeider innenfor rusomsorg driver vi forebyggende, oppsøkende, rehabilitering og ettervern.

 

Dreamcenter er en avdeling under Bergen Kontakt Senter