Velkommen til å søke om plass på gården

PROSEDYRE FOR INNTAK 

Dersom  bruker er interessert i å legges inn på gården, er det viktig at en følger denne fremgangsmåten.

1. Ta kontakt med Nav for å søke om økonomisk garanti for opphold på gården.

2. Når søknad hos NAV er godkjent vil NAV ta kontakt med senteret for avtale.

3. Leder vil da ta en innkomstsamtale der en informerer om opplegget og snakker om motivasjon og behov hos søker.

Andre vurderinger vil også bli gjort deriblant motivasjon for å delta i senterets aktiviteter og delta  i arbeidstrening.

4. Dersom beboer får godkjent opphold så kan det tas kontakt med senter for organisering. Det bestemmes en inntaksdato og hva du trenger ha med deg.

5. Det oppmuntres til at beboer tar noen dager på enten rusakutten eller Skuteviks-klinikk dersom søker er i aktiv rus.

Med vennlig hilsen

avd: Dreamcenter Bergen.
Bergen kontaktsenter

VIKTIG AT  INGEN FRAKTES TIL GÅRDEN FØR NAV HAR BEKREFTET OVENFOR SENTERET OG INNTAKSDATO ER AVTALT.

Vi rekker ut en hånd til verdifulle mennesker for at de skal gjenoppdage sin verdi!