Gården har vært en hjem for mange siden 1986

På gården kan rus avhengige få hjelp til å bli fri. Gården er et hjem for dem som ønsker å bryte med alkohol, narkotika og rus. Vi legger vekt på å være som en familie med fellesskap, gode relasjoner og gjensidig respekt og ansvar for hverandre.

 

Gården ligger i Landsvik, Alver kommune, like nord for Bergen
Gården er et omsorgs og arbeids kollektiv. Vi har samlinger hver dag og aktiviteter som alle er med på. Alle må delta, men dagen tilpasses den enkeltes evne og kapasitet. Vårt mål er trivsel og mestring i hverdagen.

 

Vil du søke om plass begynner det med en samtale med en av arbeiderne. Vi har kort ventetid. Ring 926 90 316 i kontortiden for info om inntak. Vi har avtale med Bergen Kommune. Vi vil hjelpe deg i prosessen tilbake til samfunnet når du er ferdig på gården. Skole eller arbeid er vårt mål for alle.

Les om Inntaksprosedyre her