Vil du være med å støtte oss slik at vi fortsatt kan hjelpe mennesker som trenger vår hjelp?

Vårt motto er:

Vi rekker ut en hånd til verdifulle mennesker for at de skal gjenoppdage sin verdi!

Vårt Vipps nummer er 90124

Takk til våre sponsorer!

.

.

Ønsker du å gi via bank er vårt kontonummer

3624 09 05528

.

Vårt Vipps nummer er 90124

Vil du være med å gi et fast månedlig beløp?

Vi trenger faste givere for å fortsette å kunne hjelpe mennesker til frihet fra rus.